Tarihin Şahidi Kayseri Kalesi


Kayseri tarihin her döneminde önemini korumuş, coğrafi ve stratejik konumu itibariyle büyük akınlara ve işgallere maruz kalmış bir şehirdir. Kayseri’nin bu özelliklerinden dolayı çeşitli kavimler ve devletler buranın müdafaası için birçok tedbir alıyorlardı. Bu tedbirlerden en önemlisi bugün şehir merkezinde bulunan Kayseri Kalesi’dir. Şehir içinde Kayseri surları ve kalesi geniş bir alana sahip. Kayseri surları…