Tarihin Şahidi Kayseri Kalesi


Kayseri tarihin her döneminde önemini korumuş, coğrafi ve stratejik konumu itibariyle büyük akınlara ve işgallere maruz kalmış bir şehirdir. Kayseri’nin bu özelliklerinden dolayı çeşitli kavimler ve devletler buranın müdafaası için birçok tedbir alıyorlardı. Bu tedbirlerden en önemlisi bugün şehir merkezinde bulunan Kayseri Kalesi’dir. Şehir içinde Kayseri surları ve kalesi geniş bir alana sahip. Kayseri surları…

Çırağan’ın Hikayesi


Haliç ve Boğaziçi’nin en güzel yerleri sultanlar ve önemli kişilere, saray, köşkleri ve yapıtlar için tahsis edildi ve  zaman içinde bunların birçoğu tarihten silinip gitti. Büyük bir saray olan Çırağan ise tarihe meydan okuyarak günümüzde hala dimdik duran nadide yapılar arasında yer alıyor. Geçmişte yaşadığı (1910) büyük yangına rağmen dimdik ayakta durmayı başardı. Saray önceki ahşap…

Mimar Olmak İstiyorum


Bir meslek edinmek ve kariyer yapmak üniversite eğitimi almak isteyen her genç için vazgeçilmez bir olgudur. Kimi mesleklerde bu süreç içinde ön plana çıkarlar. Dönem dönem popüler olan mesleklerin dışında genel itibariyle insanlara her zaman cazip gelen mesleklerde bulunmaktadır. Bunlara en güzel örneklerden birisi de mimarlıktır. Mimar denince akla ilk olarak, Kayseri’nin Ağırnas kasabasında doğan Mimar Sinan…