Türk Hamamındaki Kütüphane


Bulgaristan sınırları içinde bulunan kütüphane “Urban Dreams Çağdaş Sanat Festivali” kapsamında Türk hamamı içerisine kuruldu. Bir hafta süreyle 16. yüzyıla ait, Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde bulunan Türk hamamının içerisine yerleştirilmiş, özel bir firma tarafından tasarlanan ahşap kütüphane, mimaride eski ve yeninin birbirini tamamladığı ve yeni kullanımlara olanak veren bir örnek olarak ortaya çıkıyor. Hamamın merkezine yerleştirilen…

Sanayi Devrimi’nin Lideri


Bu yaz Londra’da gerçekleştirilen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenini hatırlıyorsunuzdur. Fabrika bacaları ile dolu bir sanayi ortamı canlandırılıp İngiltere’nin ‘Sanayi Devrimi’ne yaptığı öncülük ve katkılar vurgulanmıştı. Bizde kendi hayallerini gerçeğe dönüştüren bilim adamlarını ve mucitleri anlattığımız blog’umuzda sıradaki ismin bu devrimin öncülerinden James Watt olmasında karar kıldık. Başlık kimilerine iddialı gelse de Watt’ın sanayi…

Çin’li Mimar’lardan Çevreci Binalar


Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme ve endüstrileşme, doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması sonucu dünya genelindeki çevre kirliliği hızla artıyor. Bu duruma bağlı olarak azalan canlı türleri gün geçtikçe ciddi radikal çözümleri sıkça gündeme getirdi. Çağımız, dünya tarihinde en fazla gelişme ve ilerlemelere sahne oluyor. Sanayileşme ve teknik alanlardaki gelişmelerin zirvesinde olduğumuz zaman dilimi içinde yaşarken…