Yılmayan Genç Mucit


Bilim sadece yetişkinler için değil, genç ve enerjik beyinler içinde önemli bir uğraşı alanıdır. Bu duruma en son ve en ciddi örneklerden birisi de Türkiye’den geldi. Genç mucit Elif Bilgin; muz kabuklarından ürettiği biyo-plastik ile ülkemizdeki parlak beyinlere önemli bir örnek oldu. Google’ın düzenlediği bilim fuarında ‘Science in Action’ ödülünü kazanan Elif; ürettiği çevre dostu…

Cebirin Kurucusu


Tarihte birçok bilim adamı, mucit ve girişimci vardır ki, birçok bilimsel ilerlemenin ana itici gücü de bu değerli insanlardır. Bu büyük şahsiyetleri tanıttığımız blogumuzun ‘Hayalini Gerçekleştirenler’ bölümümüzün sıradaki konuğu ise matematik, astronomi ve coğrafya alanlarında değerli katkıları olan Harezmi. 770 yılında Özbekistan’ın Karizmi kentinde doğan Harezmi; gençlik yıllarına girdiği andan itibaren devrin en önemli bilim…

Elmanın Verdiği İlham


Tarihin kaydettiği önemli dehaların, mucitlerin ve bilime meraklı kişilerin konu edildiği blogumuzda birçok değerli simayı tanıtıp, Isaac Newton’u atlamak olmazdı. Hayallerini gerçekleştirenler bölümümüzün bu yazıdaki konuğu da bilime yaptığı değerli katkılarıyla Newton oluyor. 1642 yılında İngiltere’de dünyaya gelen Newton; bir çiftlik sahibinin oğluydu. Küçük yaşta öksüz kalınca büyükannesi tarafından büyütüldü. Daha o yaşlarda kimya bilimine…

Taklitçi Örümcek


İnsanlar bazı hayvanları gördüklerinde ister istemez irkilip, bir korku ve ürperti hissederler. Örümceklerde; insanlar üzerinde bu bahsettiğimiz davranışlara neden olan canlılardan birisi. http://www.bilim.org sitesi bizi ürperten ama oldukça akıllı olan bu canlıya ait yeni bir gelişmeyi takipçilerine duyuruyor. Dünyamız için ‘Amazon Yağmur Ormanları’nın büyük önem taşıdığı bir gerçek. Birçok canlı türünü barından bu ormanların, Peru…

Alo


Bugün dünya üzerinde yüz milyonlarca insan telefon kullanıyorsa bir kişiye teşekkür etmeleri gerektiği üzerinde neredeyse hiç durmuyor. Telefon nasıl icat edildi, hangi bilim adamı uzun emeklerden sonra başarıya ulaştı, bunlar günümüzde dikkat edilmese de hatırlanması gereken şeyler. Hayalini gerçekleştirenler bölümümüzün sıradaki konuğu da bu gerekliliği tartışılmaz icadıyla Graham Bell. Graham Bell genç yaşında, babasının sağır…

Koca Sinan


Tarihte birçok değerli kişilik vardır ki toplumları peşinden sürükleyen, idol olan ve amaçlarına uygun ürünler ortaya koyanlar da işte onlardır. Osmanlı İmparatorluğu’da böyle büyük tecrübeye sahip onlarca değerli devlet adamını yetiştirmesi ile tarihe geçmiş bir geleneğe sahiptir. Hayallerini gerçekleştiren tarihi kişilikleri anlattığımız  blogumuzda da sadece Osmanlı’yı değil Avrupa, Anadolu, Ortadoğu ve Kuzey  Afrika’yı da eserleri ile…

Rönesans’ın Öncüsü Da Vinci


Tarihe geçmiş birçok değerli bilim adamı varken içlerinden birisini seçip onu anlatmak elbette zor bir seçim yapmayı gerektirir. Bunu düşünerek iyi bir seçim yapmayı ve sizlere değerli insanları tanıtmayı görev edindiğimiz için ise Leonardo da Vinci ile başlamanın uygun olacağına karar verdik. Noter olan babasının evlilik dışı çocuğu olan Leonardo, önce; Ortadoğu’lu bir köle olarak…