Piramitleri İzlemek…


İnsanlık tarih boyunca birçok önemli eseri meydana getirdi ve uygarlığa kazandırdı. Bunların çoğunluğu çeşitli etkiler nedeniyle ya günümüze ulaşamadı yada ciddi hasarlar alarak aslından farklı bir şekilde yaşamaya devam etti. http://www.airpano.ru adresi günümüzde yaygınlaşmakta olan bir metotla tarihi ve modern mekanların 360 derecelik görsellerini paylaşan bir site. Biz de yazımızda, bu eserlerden hem mimari hem…

Farklı Bir Mimari: Arcosanti


Mimari’de zaman zaman çeşitli akımlar etkisini gösterir ve kendi çağına göre aykırı tasarımlar ile öne çıkar. Arcosanti’de bu aykırı tasarımlardan birisi olarak mimarlık tarihinde yerini almış durumda. 1970 yılında Amerika’nın Phoenix civarındaki çöllük arazide oluşturulmaya başlayan ve Dünya’nın yaşayabileceği çeşitli yıkımların ardından, nasıl yeniden uygarlık ve medeniyet kurulabileceğine dair öngörüleri somutlaştırmak adına yapılan Arcosanti şehri…

Geleceğin Gökdelenleri


Geleceğin binaları daha akıllı, kullanışlı, modern, geri dönüşebilir ve esnek olma yolunda ilerliyor. Bunlara en son örnek ise; dünyaca ünlü Sidney Opera Binası’nın dizaynını gerçekleştiren ‘Arup’ firmasından geliyor. OECD’nin 2050 yılı için öngördüğü rapora göre; 6.3 milyarı şehirlerde yaşayacak olan 9 milyarlık nüfusu, kısıtlı olan kaynaklarla besleyebilmek için daha çevreci ve çok amaçlı binalar yapılması…

Korunan Miras


Ülkemizin geçmişine damgasını vurmuş birçok değerli eser ve anılar vardır. Bu eserlerden birisi de Kayseri’de 1935 yılında faaliyete geçen ‘Sümerbank Bez Fabrikası’dır. Cumhuriyetin ilk yıllarında hedeflenen kalkınma hamleleri içinde önemli bir yere sahip olan tesis; 16 aylık bir süre içinde tamamlanarak 16 Eylül 1935 tarihinde hizmete açılmıştır. Fabrikanın öncelikli hedefi; halk tipi, ucuz pamuklu kumaş…

Geleceğin Evleri Kerpiçten


Son yıllarda tüm dünyada inşaat sektöründe malzeme seçiminde birbirinden farklı iki eğilimin yaygınlaştığını görüyoruz. Bunlardan birinde, yüksek teknoloji ürünü olan ve üretiminde, kullanımında fazla enerji tüketen tuğla ve çelik gibi çağdaş malzemeler tercih edilirken, diğer taraftan üretimi ve kullanımında az enerji tüketen geçmişte de kullandığımız geleneksel malzemeler dediğimiz malzemelerin kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. Doğal bir yapı…

Türk Hamamındaki Kütüphane


Bulgaristan sınırları içinde bulunan kütüphane “Urban Dreams Çağdaş Sanat Festivali” kapsamında Türk hamamı içerisine kuruldu. Bir hafta süreyle 16. yüzyıla ait, Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde bulunan Türk hamamının içerisine yerleştirilmiş, özel bir firma tarafından tasarlanan ahşap kütüphane, mimaride eski ve yeninin birbirini tamamladığı ve yeni kullanımlara olanak veren bir örnek olarak ortaya çıkıyor. Hamamın merkezine yerleştirilen…

Modern Çağın Trendi


Konut tasarımında günlük yaşamın yoğunluğundan kaçış sonucunda yeniden canlanmaya başlayan ahşap ev trendi, tüm Avrupa’dan ve Amerika’dan olduğu gibi Türkiye’de de ilgi konusu olmaya başlıyor. Türkiye’de ahşap evin tarihi çarpık kentleşme ve gecekondulaşma sonucu olumsuz etkilense de alandaki yeni girişimler gelecek vaat edecek gibi görünüyor. Çoğunluğu teknolojik yetersizlikten ve ağacı bu derece mükemmel işleyememesinden kaynaklanan eksiklikler…

Tarihin Şahidi Kayseri Kalesi


Kayseri tarihin her döneminde önemini korumuş, coğrafi ve stratejik konumu itibariyle büyük akınlara ve işgallere maruz kalmış bir şehirdir. Kayseri’nin bu özelliklerinden dolayı çeşitli kavimler ve devletler buranın müdafaası için birçok tedbir alıyorlardı. Bu tedbirlerden en önemlisi bugün şehir merkezinde bulunan Kayseri Kalesi’dir. Şehir içinde Kayseri surları ve kalesi geniş bir alana sahip. Kayseri surları…

Çırağan’ın Hikayesi


Haliç ve Boğaziçi’nin en güzel yerleri sultanlar ve önemli kişilere, saray, köşkleri ve yapıtlar için tahsis edildi ve  zaman içinde bunların birçoğu tarihten silinip gitti. Büyük bir saray olan Çırağan ise tarihe meydan okuyarak günümüzde hala dimdik duran nadide yapılar arasında yer alıyor. Geçmişte yaşadığı (1910) büyük yangına rağmen dimdik ayakta durmayı başardı. Saray önceki ahşap…

Çin’li Mimar’lardan Çevreci Binalar


Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme ve endüstrileşme, doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması sonucu dünya genelindeki çevre kirliliği hızla artıyor. Bu duruma bağlı olarak azalan canlı türleri gün geçtikçe ciddi radikal çözümleri sıkça gündeme getirdi. Çağımız, dünya tarihinde en fazla gelişme ve ilerlemelere sahne oluyor. Sanayileşme ve teknik alanlardaki gelişmelerin zirvesinde olduğumuz zaman dilimi içinde yaşarken…